คีย์เวิร์ดบนเสิร์ชเอ็นจิน (google,bing) สื่อตะวัน,เดินทางพลิกแผ่นดิน,ก้าวทางสร้างโลกใหม่,๓วิกฤติ๙โอกาส,กอบกู้ฟื้นฟูธรรมชาติ,SEOธรรมะ.
 

คลิกที่ภาพปกหรือที่นี่เพื่อโหลดไฟล์ PDF อ่านผ่านมือถือ
ต้นฉบับหนังสือ "๑๐๐ ภาพ ๑๐๐ คำสอน ๘๔ ปี พระวิเชียรมุนี"
โดยศิษยานุศิษย์ทุกคนมีส่วนร่วมในการ "เลือกภาพ-เลือกคำสอน"

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง
ตรวจงานผ่านมือถือ ความคืบหน้าหนังสือ (ตรงกับภาพ)
http://www.suetawan.com/books/artworks/Page84yVicheanmuni_1.pdf

รายนามผู้ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดพิมพ์ถึงวันนี้
http://www.suetawan.com/books/artworks/Book84yHluangpoo1.jpg

http://www.suetawan.com/books/artworks/Book84yHluangpoo2.jpg

http://www.suetawan.com/books/artworks/Book84yHluangpoo3.jpg

คลิปสังเขปเรื่องการจัดพิมพ์หนังสือ
https://youtu.be/wNnW5Zee30c

บัญชีธนาคาร เพื่อการโอนเงินร่วมจัดพิมพ์หนังสือ
http://www.suetawan.com/books/artworks/Post4.pdf

 

  ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (อ่านบนมือถือ) ฟรี
ขอรับหนังสือทางไปรษณีย์เล่มละ ๑๐๐ บาท
(ที่นายตะวัน โทร/ไลน์ 081-494-6856)
  ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (อ่านบนมือถือ) ฟรี
ขอรับหนังสือทางไปรษณีย์เล่มละ ๒๐ บาท
(ที่นายตะวัน โทร/ไลน์ 081-494-6856)
คลิกที่แบนเนอร์ "บัญชีธนาคาร" เพื่อเข้าไปดูช่องทางการชำระเงินค่าหนังสือ
บริการเว็บไซต์เซอร์วิส หรือร่วมการกุศลกับสื่อตะวันต่างๆ
ติดต่อสอบถามหรือแจ้งการชำระเงินได้ที่ "นายตะวัน" มือถือหรือไลน์ 081-494-6856
E-mail : suetawan@gmail.com

สื่อตะวันเว็บไซต์ Start a Copyright © 2550 (2007) Royalty-free. Create by Dr.sun9way, Hosting service by Hosting Suetawan

E-mail : suetawan@gmail.com