สื่อตะวัน,มูลนิธิ,คืนแผ่นดินให้ป่า,คืนป่าให้ธรรมชาติ,แจกที่ดิน,ให้ที่อยู่ที่ทำกินไปชั่วลูกหลาน,ร่วมเป็นคนสำคัญวันละบาท,ทำบุญช่วยชาติและกอบกู้โลก
ปณิธาน งานที่ทำ คำที่ชวน
ส่วนที่แจก แปลกแต่จริง สิ่งพิสูจน์
พูดคุยกัน หมั่นตรวจสอบ ชอบจึงช่วย
เพื่อประโยชน์สุขทุกชีวิตทั้งมวลมนุษย์และสรรพสัตว์ ในหมู่มนุษย์ไม่จำกัดกลุ่มชนเชื้อชาติศาสนาภาษาและวัฒนธรรม ในหมู่สรรพสัตว์ไม่จำกัดสปีชีส์
 
 
 
  ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (อ่านบนมือถือ) ฟรี
ขอรับหนังสือทางไปรษณีย์เล่มละ ๑๐๐ บาท
(ที่นายตะวัน โทร/ไลน์ 081-494-6856)
  ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (อ่านบนมือถือ) ฟรี
ขอรับหนังสือทางไปรษณีย์เล่มละ ๒๐ บาท
(ที่นายตะวัน โทร/ไลน์ 081-494-6856)

สื่อตะวันเว็บไซต์ Start a Copyright © 2550 (2007) Royalty-free. Create by Dr.sun9way, Hosting service by Hosting Suetawan

E-mail : suetawan@gmail.com